Watsapp de gemeente.

Gemeente Stichtse Vecht is nu ook via de populaire berichtendienst WhatsApp bereikbaar. Inwoners en ondernemers die een vraag willen stellen aan de gemeente kunnen in het vervolg ook contact opnemen via het WhatsApp-nummer 06 13 53 45 89. Naast WhatsApp is de gemeente ook bereikbaar per e-mail en post, sociale media als Twitter en Facebook, telefoon en (op afspraak) bij de publieksbalies. Wethouder Eric Balemans van dienstverlening: “We willen inwoners en ondernemers zo makkelijk en snel mogeli...
Read More

Speeltuinen Zebraspoor

De wensen en ideeën van de wijkbewoners die tijdens de bijeenkomsten voor het speelbeleid zijn ingebracht heeft de gemeente inmiddels uitgewerkt en zijn vandaag besproken met de wijkcommissie. Het streven is om in 2016 de speeltuinen aan te pakken. Wij houden u via FB en onze website op de hoogte. Ook zal de gemeente zodra de plannen helemaal definitief zijn en er bekend is wanneer er gestart gaat worden de bewoners aanschrijven .
Read More

Speeltuinen

De gemeente organiseert woensdagmiddag 1 en 29 juni een 2de inloopmiddag betreffende het speelbeleid in de wijk. Er zal per bijeenkomst 1 speelgebied besproken worden. Woensdagmiddag 1 juni speelgebied (ingang wijk links) de nummers 450 tot en met 769 Woensdagmiddag 29 juni speelgebied (ingang wijk rechts) de nummers 1 tot en met 449. De gemeente staat tijdens deze bijeenkomsten open voor ideeën voor speelsuggesties. Dus heeft een leuk speeltoestel gezien neem gerust een voorbeeld (foto /...
Read More

Nieuws vanuit de wijkcommissie

Begin februari is de wijkcommissie bij elkaar gekomen. Tijdens deze vergadering is er terug gekeken op 2015 maar ook zeker vooruit gekeken naar 2016. Ook dit jaar zal er weer mee gedaan worden aan nationale buitenspeeldag 2016, dit jaar op woensdag 8 juni. En natuurlijk mag de jaarlijkse rommelmarkt op de 3de zaterdag in september ook in 2016 niet ontbreken. Met de komst van nieuwe leden ontstaan er nieuwe ideeën  en naar alle waarschijnlijkheid ook nieuwe activiteiten. Houd de website en facebo...
Read More