Collectieve inkoop van zonnepanelen

Stichtse Vecht oogst zonnestralen
Eerder is de actie voor de collectieve inkoop van zonnepanelen al aangekondigd. U kunt nog deelnemen.
Wilt u meer weten? Kom dan naar een bijeenkomst:
• op 6 april in Het Trefpunt, Kerkweg 21 in Maarssen
• op 13 april in De Danne Ateliers, Domineeslaantje 2 in Breukelen.

De plaatselijke energieambassadeurs van Duurzame Vecht ontvangen u:
in Breukelen Gerhard Hof en Piet Paul en in Maarssen Rik Peters en Arnold Takens.
De avonden starten om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.
U kunt vanaf 19.45 uur binnenlopen.
Meld u aan op zonnepanelen@duurzamevecht.nl dan weten wij hoeveel stoelen we
klaar moeten zetten.
U kun ook deelnemen aan de actie zonder een avond te bezoeken. Schrijf u dan vrijblijvend in via onze site.
U vindt daar ook meer informatie over de actie: http://duurzamevecht.nl/inkoopactie-stichtse-vecht-oogst-zonnestralen.

Subsidie voor isolatie bijna op
De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis loopt zo hard dat de subsidiepot voor eigenaar/bewoners naar verwachting binnen enkele weken leeg zal zijn. Op 15 maart is het subsidieplafond opgehoogd met 8 miljoen euro waarmee er in totaal 43,8 miljoen beschikbaar is. Die 8 miljoen euro was eigenlijk gereserveerd voor woningeigenaren in 2018. Als u dus al bezig bent met woningisolatie, wees dan snel met het aanvragen van subsidie.