Speeltuinen Zebraspoor

De wensen en ideeën van de wijkbewoners die tijdens de bijeenkomsten voor het speelbeleid zijn ingebracht heeft de gemeente inmiddels uitgewerkt en zijn vandaag besproken met de wijkcommissie. Het streven is om in 2016 de speeltuinen aan te pakken. Wij houden u via FB en onze website op de hoogte. Ook zal de gemeente zodra de plannen helemaal definitief zijn en er bekend is wanneer er gestart gaat worden de bewoners aanschrijven

.img_3059